ایده های برتر

اینترنت یار از ایده های شما استقبال می کند. اگر شما دارای مهارت خاص،طرح یا ایده ی قابل اجرا و درآمد زا در زمینه ی فعالیت مجموعه ی ما هستید،پیشنهاد می شود از طریق فرم همکاری ذیل با ما در ارتباط باشد.
در صورت بررسی و تایید طرح شما این مجموعه با افتخار آماده ی همکاری می باشد.
(لطفا فرم ذیل را با دقت و شرح کامل جزییات تکمیل نمایید.)


فرم همکاری ایده های برتر

نام و نام خانوادگی
Invalid Input

آدرس ایمیل
Invalid Input

شماره تماس
Invalid Input

مدرک تحصیلی
Invalid Input

رشته تحصیلی
Invalid Input

نوع مهارت
Invalid Input

شرح ایده ی شما
Invalid Input

  

اولین ارائه دهنده خدمات تخصصی مشاوره اینترنت

پاسخگو به سوالات رایانه ای شما درسراسر کشور