اولین ارائه دهند خدمات تخصصی مشاوره اینترنت


اینترنت یار با هدف فعالیت در حوزه فن آوري اطلاعات و ارتباطات در سال 1391 تأسیس شد و خدماتی را در زمینه های مختلف ارائه کرد.
اینترنت یار در راستای گسترش دامنه فعالیت های خود، در سال 1392با اخذ مجوزهای لازم جهت ارائه خدمات نوین نائل آمد و اکنون تمامی تلاش خود را معطوف به ارائه جدید ترین خدمات در سطح ملی و برای عموم هموطنان عزیز نموده تا بدین ترتیب خود را به عنوان ارائه دهنده خدمات مشاوره درزمینه فن اوری اطلاعات و ارتباطات در کشور معرفی نماید

اولین ارائه دهنده خدمات تخصصی مشاوره اینترنت

پاسخگو به سوالات رایانه ای شما درسراسر کشور